Nájsť dealera
Vítajte na Dacia.sk
_ _
_ _

Dni
Dacia Duster

u všetkých predajcov 17. 9. - 31. 10. 2019

key.png

Vyhrajte Dacia Duster!

Vyzdvihnite si Váš kľúč a zaregistrujte
sa do súťaže už dnes...

Registrácia do súťaže

Chcem súťažiť

Dacia Duster už od 9 990 €

Viac informácií o ponuke
_
_ _

Ako súťažiť?

1
Zaregistrujte sa do súťaže
1
Zaregistrujte sa do súťaže
2
Vytlačte alebo si odpíšte svoj elektronický kľúč k Dacia Duster
2
Vytlačte alebo si odpíšte svoj elektronický kľúč k Dacia Duster
3
Navšívte svojho predajcu vozidiel Dacia
Predajcovia Dacia
3
Navšívte svojho predajcu vozidiel Dacia
Predajcovia Dacia
Zaregistrujte sa
4
Spolu s predajcom vozidiel Dacia odomknite svoju účasť v súťaži
4
Spolu s predajcom vozidiel Dacia odomknite svoju účasť v súťaži
5
Počkajte si na "deň D" a sledujte uverejnenie víťaza na Facebook Dacia SK
5
Počkajte si na "deň D" a sledujte uverejnenie víťaza na Facebook Dacia SK

Vyhrajte Dacia Duster!

Vyzdvihnite si Váš kľúč už dnes...

_ _
_ _

Registrácia

Dúfame, že sa šťastie usmeje práve na Vás. Držíme Vám palce!

Meno *
Pole je povinné
Priezvisko *
Pole je povinné
PSČ *
Pole je povinné
Telefón *
Pole je povinné
E-mail *
Pole je povinné
Kliknutím na tlačidlo "Registrovať" nižšie:
  • Potvrdzujete, že ste sa zoznámil/a so štatútom a pravidlami súťaže "Vyhrajte Dacia Duster", a že sa zaväzujete ho dodržiavať. - 
  • Potvrdzujete, že ste sa zoznámil/a s informáciami o spracovaní Vašich osobných údajov, ktoré sú uvedené v Štatúte a pravidlách súťaže "Vyhrajte Dacia Duster".
  • Vyjadrujete svoj súhlas s tým, že spoločnosť Renault Slovensko, spol. s r.o., IČO : 357 36 003 Einsteinova ulica č. 24, 851 01 Bratislava ako správca osobných údajov bude spracovávať Vami uvedené vyššie a prípadne ďalšie údaje, ktoré jej oznámite v rámci vzájomnej komunikácie, na účely administrácie súťaže. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať (bez toho aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založená pred jeho odvolaním). V prípade, že ho odvoláte počas trvania súťaže, však budeme nútení Vás zo súťaže vyradiť. 
Právne podmienky
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o., IČO : 357 36 003 Einsteinova ulica č. 24, 851 01 Bratislava ako prevádzkovateľom, na účely zaradenia do informačného systému ponúkania výrobkov a služieb, uskutočňovania prieskumov a rozvoja starostlivosti o zákazníka, a to až do odvolania súhlasu alebo do skončenia účelu spracovania. V rozsahu a na uvedené účely je prevádzkovateľ oprávnený sprístupňovať tieto osobné údaje svojim zmluvným partnerom v rámci autorizovanej siete predajní a servisov RENAULT a DACIA a tiež v rámci skupiny Renault, a to aj mimo územia Slovenskej republiky, a tiež kontaktovať ma prostredníctvom všetkých prostriedkov komunikácie, najmä adresným listom, ponukovým katalógom, telefónom, faxom a elektronickou poštou. Vyhlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a úplné a bol som oboznámený so svojím právom prístupu k osobným údajom, právom na ich opravu, ako aj s ďalšími právami podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomným oznámením (bližšie informácie na www.renault.sk a www.dacia.sk v sekcii Právne informácie).